All for Joomla All for Webmasters

สนง.ทสจ.อุทัยธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

226000

226123

226653

226533

S 4767760

 0018

 0024

523332

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. จังหวัดอุทัยธานี เทศบาลตำบลบ้านไร่ ทสง.ทสจ.อุทัยธานีและเครือข่าย ทสม.อุทัยธานี ร่วมจัดโครงการ Waste to Forest ปลูกต้นไม้บนสถานที่ฝังกลบขยะ และพื้นที่โดยรอบสถานที่ฝังกลบฯ ใหม่ สร้างพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นแนวกันชน ป้องกันกลิ่น และสร้างทัศนียภาพที่ดี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี กล่าวตอนรับ ณ บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

20773228 1790382767657960 1541336007 o

20727225 10203892413826382 1822981679 o

177584

20727122 1790382944324609 1558164682 o