All for Joomla All for Webmasters

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง คณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุม

555844

555847

555849

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.39 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ได้ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ร่วมกันประกอบพิธี บวงสรวงวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก และเสาโท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี บนที่ดินราชพัสดุเลขที่ อน.373 (บางส่วน) ในเนื้อที่ ไร่ โดยมีพระครูสมุห์ละอองฯ ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ทำพิธีบวงสรวง

 0029

 0008

 0024

 0013

 

 

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ทสจ.อน. มอบให้ นางสาวชิดดาว  สัยยะสิทธิ์พานิช และ นางสาวมัญชุตา จันทร์ศรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์

 

210017

210016

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. ผอ.ทสจ.อน. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.) อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

18550

18551

18545