All for Joomla All for Webmasters

นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายกฤษกร ภูถาดลาย นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นางสาววิจิตรา บุญไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวพิมพ์พิชชา ดาราโพธิ์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

S 14155784

S 14155783

S 14155785

S 14155786

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561) ผอ.ทสจ.อน.มอบหมายให้ นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นักวิชาการป่าไม้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 : 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

 0011

 0009

 0006

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ณ โรงงานมิตรเกษตรอุทัยธานี และ บริษัทอุทัยธานีไบโอเอเนอยี่ จำกัด ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

33151245 1678559955560641 4571354626250506240 n

33173122 1678559622227341 3088867262975705088 n

33143367 1678559798893990 2968022632911339520 n