All for Joomla All for Webmasters

13557880 1050881921661784 5183525497529939739 n

 

กิจกรรม "สิ่งแวดล้อมศึกษา" ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 

13346517 1034131320003511 4190055435727023544 n

 

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ณ วัดป่ามหาบัว ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

13322145 1029695193780457 1905119864098303712 n

 

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก ในคราวประชุมกรมการจังหวัด และประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี 

13239031 1022838571132786 1115155599542909420 n

 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเครือข่าย ทสม.จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ