All for Joomla All for Webmasters

นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปทุมมาส ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

69679

69684

69685

208600