All for Joomla All for Webmasters

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุม แนวเขตที่ดิน พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อน.(ท.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมห้วยแม่ดี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

58676

58677

58678