All for Joomla All for Webmasters

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการตรวจราชการการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขต 16 (เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา) เขต 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และเขต 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญของ ทสจ.