All for Joomla All for Webmasters

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้นายสุดใจ ทรัพยะประภา ผอ.ส่วนทรัพยากรฯ เข้าร่วมประชุม แนวเขตที่ดิน พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อน.(ท.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมห้วยแม่ดี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

58676

58677

58678

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองขุนทรัพย์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

362179

362180

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อน. มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ สิงห์จู ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการตรวจราชการการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขต 16 (เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา) เขต 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) และเขต 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญของ ทสจ.