All for Joomla All for Webmasters

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) กล่าวต้อนรับ นายชิน วอน ซุฟ รัฐมนตรีสำนักงานป่าไม้แห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยนายโน กวัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ โดยประเทศไทยมีความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมหลายบริบทกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในบันทึกความร่วมเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และมีการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านป่าไม้ต่อไป นอกจากนี้ ได้ชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีที่สามารถฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายหลังสงครามไปพร้อมกับการฟื้นฟูผืนป่าจนปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในการนี้ นายชิน วอน ซุฟ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) พร้อมเชิญชวนประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก AFoCO และเชื่อมั่นว่าภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมและให้สัตยาบันสารแล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ติมอร์เลสเต และราชอาณาจักรภูฏาน

t20170310090833 60488t20170310090714 60487t20170310090913 60490t20170310090923 60486

t20160804162231 50501

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุญาตให้นิตยสารชื่อดังระดับโลก ได้แก่ Oxford Business Group และ Time Magazine

t20160804160601 50469

ทส. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 

t20160803150514 50160

ปกท.ทส.เปิดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

วันนี้ (3 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ณ ห้อง เมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยาก...

t20160802162810 50129

 

ปกท.ทส.เปิดประชุมคณะอนุกรรมการ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ณ ห้อง เมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยาก ...

t20160731152616 49942

รมว.ทส.เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger day)

วันนี้ ( 31 กรกฎาคม 2559) ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger day) ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ...