All for Joomla All for Webmasters

คพ. ขอรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ดังนี้ 
     1. พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (100 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร) 
     2. สาเหตุหลักของหมอกควัน ยังคงพบการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า และล่าสัตว์ในหลายพื้นที่ 
     3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะหมอกควันเจือจางลงไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หากยังมีการเผาในพื้นที่ ก็อาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้ 
    4. กรมควบคุมมลพิษ จึงยังคงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์ และขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (10มี.ค.60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
         เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันน้ำโลก รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการแก้ปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
          กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต โดยในปี 2560 จัดภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”
          อนึ่ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จะร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกด้วย
 
 
t20170310122208 60517t20170310122213 60518t20170310122217 60519
t20170310122230 60521t20170310122225 60520t20170310122235 60522