All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

 

S01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ (สอบข้อเขียน) 19-4-60

11 001

22 00133 001

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สอบข้อเขียน)

1 001

2 0013 001 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการป่าไม้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2560 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 24/2-3 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี (เยื้องวัดหนองน้ำคัน) โทรศัพท์ 056-513159

อ่านรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ ได้ที่ดังนี้

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์