All for Joomla All for Webmasters

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จากรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหลักฐานตัวจริง และใบรับรองแพทย์มาในวันรายงานตัวด้วย