All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

P01