All for Joomla All for Webmasters

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

จากรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหลักฐานตัวจริง และใบรับรองแพทย์มาในวันรายงานตัวด้วย

 

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จากรายชื่อตามเอกสารที่แนบมา ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหลักฐานตัวจริง และใบรับรองแพทย์มาในวันรายงานตัวด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

P01