All for Joomla All for Webmasters

n3

 

ผอ.ทสจ.ร่วมงานปลูกต้นไม้ของพ่อ วันที่ 5 ธ.ค.59 

13876134 1075179195898723 4409534738112417291 n

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง "ประชารัฐ พ.ศ.2559-2560" 

13346710 1029692413780735 7123242377568102793 n

 

ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่อำเภอหนองฉาง

13244625 1022367814513195 3319469593051762864 n

 

สนง.ทสจ.อุทัยธานี จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างแต่หน่วยงาน ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

12919674 992352810848029 8520635418812199311 n

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

 

12524225 992348897515087 9094450203925832938 n

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ส่วนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ...

940903 992344097515567 6217543661880700727 n

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ผอ.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ทสจ.อุทัยธานี ลงพื้ันที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเลิศ เทียนช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม.อุทัยธานี