All for Joomla All for Webmasters

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับคืนโทรศัพท์มือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล และยังเป็นการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ควบคุมการจัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งการสร้างให้เกิดความคุ้มค่าต่อทรัพยากร
ทั้งนี้ สามารถนำมือถือเก่า แบตเตอร์รี่มือถือที่ไม่ใช้แล้ว ส่งได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 24/2-3 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี และ สนง.ทสจ.อุทัยธานี จะรวบรวมส่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการต่อไป