All for Joomla All for Webmasters

tai22

20180404124818810

คูู่มือฉบับประชาชน เพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550

          กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียน 65 ต้นไม้สำคัญของชาติ และในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ชมหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่นี่

http://tree.culture.go.th/mobile/index.html

          กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 ต้น จากนั้นจึงคัดเลือก 65 ต้นประกาศเป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน ภายในหนังสือกล่าวถึงประวัติของต้นไม้ โดยมีช่างภาพจากทั่วประเทศ อาทิเช่น นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ถ่ายภาพประกอบ

          ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีต้นไม้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่า จำนวน 1 ต้น ได้แก่ ต้นผึ้ง (เชียง, ยวนผึ้ง) หรือต้นไม้ยักษ์ อุทัยธานี

          ต้นผึ้งหรือต้นเชียง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นไม้ยักษ์” ยืนต้นตระหง่านน่าอัศจรรย์ ณ หมู่บ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี มีความสูง 70 เมตร วัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนหรือรากมหัศจรรย์ที่ยื่นออกมาได้ 97 เมตร ขนาด 40 คนโอบ ถือเป็นต้นไม้ที่มีพูพอนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุราว 300-400 ปี เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่า

          ในอดีตมีต้นผึ้งหรือต้นเชียงอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจำนวนมาก แต่ถูกตัดไปหมดเหลือเพียงต้นผึ้งยักษ์ต้นนี้เท่านั้น ซึ่งอยู่ใกล้ศาลเจ้าบ้าน อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายลาวทุกหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมแวดล้อมไปด้วยต้นหมากมากมายมหาศาล หรือที่เรียกว่า ป่าหมากล้านต้น อีกด้วย

          ทุก ๆ ปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าบ้าน และประเพณีปิดบ้าน ซึ่งสืบสานกันมาเนิ่นนานครั้งแต่อพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์ เป็นพิธีแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ที่ปกปักรักษา คุ้มครองและให้อยู่ดีกินดี ต้นผึ้งยักษ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนั้นด้วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สนง.ทสจ.อุทัยธานี ร่วมกันบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ยักษ์อุทัยธานี (ต้นผึ้ง, เชียง, ยวงผึ้ง) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี

 

20171111 0125

20171111 012920171111 0123